COVID-19 DŮLEŽITÉ INFORMACE COVID-19 DŮLEŽITÉ INFORMACE
Pravidla pro bezpečné chování na sjezdovce
Vzájemný ohled je Alfou a Omegou

Bezpečností pravidla FIS ve skiareálu Wurzeralm

Pro bezpečnost při každé jízdě

Bezpečnost na prvním místě – to platí i při zimních sportech! Víte podrobně, na co je potřeba na sjezdovce dávat pozor? Ne? Pak je ale nejvyšší čas! Pro vaši vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních lyžařů. Pouze dodržování určitých pravidel garantuje nerušené zimní radovánky. Ať vzájemný ohled, schopnost zastavit nebo poskytnout první pomoc: Lyžařská federace FIS ty nejdůležitější shrnula do tzv. desatera.

Ihned si je přečtěte a mějte už při následujícím lyžařském dni na Wurzeralmu v paměti!

Im Skigebiet Wurzeralm steht das Skivergnügen mit der ganzen Familie an erster Stelle.  | © Ooet Erber
Das Skigebiet Wurzeralm bietet einige leichte Pisten, um den Kids das Skifahren zu erlernen.
Mit spielerischen Hilfsmitteln erlernen die Kids das Skifahren auf der Wurzeralm.

FIS-pravidla chování na horách

bezpečné lyžování na Wurzeralmu

1. Ohled na ostatní́ lyžaře a snowbaordisty

Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy

Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit spřiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy

Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění

Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen sodstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění

Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastaveni

Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě.Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup

Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek

Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech

Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se

Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.